Penafian

Tarikh kemaskini: 1 Mac 2021

Adalah disarankan untuk anda membaca dan memahami semua penafian yang kami nyatakan disini.

Dengan menggunakan laman web (blog) ini anda dianggap bersetuju dan menerima penafian ini. Definisi ‘menggunakan’ termasuklah (tidak terbatas) aktiviti seperti membaca, menyertai, memberi komen, mengkongsikan sebarang isi kandungan dalam laman ini.

Dalam penafian ini definisi, perkataan, gabungan perkatan, singkatan seperti “Saya”, “Kami”, “kita”, “blog kami”, “blog ini”, “laman ini” atau sebarang terma yang digunakan untuk mewakili Kinongaraj, adalah merujuk kepada Kinongaraj (Kinongaraj.com dan sebarang variasi domain yang masih merujuk kepada Kinongaraj.com seperti www.Kinongaraj.com, https://www.Kinongaraj.com dan seterusnya).

Penafian laman web / blog

Infomasi (sebarang maklumat) yang diberikan oleh Kinongaraj adalah untuk tujuan infomasi umum sahaja.

Sebarang infomasi yang dibekalkan dalam laman ini diberikan dengan sehabis baik dan dengan tujuan baik. Walaubagaimanapun, kami tidak memberi sebarang jaminan berkenaan dengan ketepatan, kecukupan, kesahihan, kebolehpercayaan, ketersediaan atau kesempurnaan untuk sebarang infomasi dalam laman ini.

Kami TIDAK bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan, kerugian atau sebarang kesan negatif hasil daripada penggunaan atau bekergantungan ke atas sebarang maklumat dalam laman ini. Penggunaan atau kebergantungan anda terhadap sebarang infomasi (maklumat) dalam laman ini adalah atas risiko dan tanggungjawab anda sendiri.

Penafian Profesional

Laman ini tidak boleh dan tidak mengandungi sebarang nasihat yang berunsurkan undang-undang. Sebarang infomasi yang berkaitan yang ada dalam laman ini adalah untuk tujuan infomasi umum sahaja dan untuk tujuan pembelajaran.

Untuk sebarang perilaku atau tindakan yang melibatkan undang-undang kami sarankan anda untuk dapatkan nasihat daripada organisasi yang kompeten.

Pengunaan dan kebergantungan ke atas sebarang infomasi dalam laman ini adalah atas risiko dan tanggungjawab anda sendiri.

Penafian Iklan

Sebarang infomasi yang diberikan dan yang boleh anda akses (dan dinyatakan) adalah diberikan secara percuma.

Operasi laman ini (termasuk tapi tidak terbatas untuk penyediaan isi kandungan, peyenggelaraan dan kaji selidik) memerlukan dana kewangan.

Salah satu daripada sumber dana kewangan tersebut adalah melalui khidmat Iklan.

Berikut merupakan iklan yang aktif dalam laman ini pada masa kini:

  • Google Adsense

Google adsense

Google adsense menggunakkan teknologi seperti menyimpan cookies dalam pelayar internet anda dan juga penggunaan web beacons untuk mengumpulkan maklumat yang bertujuan bagi memastikan penyiaran iklan yang bersesuaian dengan anda.

Untuk pemahaman yang lebih lanjut adalah disarankan agar anda melawat, membaca dan memahami Privasi dan terms google di pautan Google Privacy & Terms.

Kami TIDAK bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan, kerugian atau sebarang kesan negatif hasil daripada penggunaan atau bekergantungan ke atas sebarang iklan dalam laman ini. Penggunaan atau kebergantungan anda terhadap sebarang iklan dalam laman ini adalah atas risiko dan tanggungjawab anda sendiri.

Penafian Pautan Affiliate

Pautan affiliate adalah satu lagi cara untuk Kinongaraj mendapatkan dana kewangan untuk operasi dan penyeleggeraan laman ini.

Kami akan menerima komisen dalam jumlah yang kecil tanpa sebarang kos tambahan kepada anda jika anda melakukan aktiviti seperti (tidak terbatas) pembelian daripada pautan tersebut.

Sebarang pautan affiliate yang dibekalkan dalam laman ini diberikan dengan sehabis baik dan dengan tujuan baik. Walaubagaimanapun, kami tidak memberi sebarang jaminan berkenaan dengan ketepatan, kecukupan, kesahihan, kebolehpercayaan, ketersediaan atau kesempurnaan untuk sebarang pautan affiliate dalam laman ini.

Kami TIDAK bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan, kerugian atau sebarang kesan negatif hasil daripada penggunaan atau bekergantungan ke atas sebarang pautan affiliate dalam laman ini. Penggunaan atau kebergantungan anda terhadap sebarang pautan affiliate dalam laman ini adalah atas risiko dan tanggungjawab anda sendiri.

Apabila anda berpindah ke laman lain hasil daripada pautan affiliate tersebut anda adalah tertakluk kepada perkara seperti terma & syarat, privasi polisi dan juga penafian untuk laman tersebut yang mana tidak ada kaitan sama sekali dengan laman ini.